Tallriksmodellen får ett nytt ansikte

Alla som har gått i svensk skola har från tidig ålder fått lära sig den så kallade tallriksmodellen som är en av Livsmedelsverket rekommenderad modell över hur människor bör äta för att vara så friska om möjligt. De handlar om en ganska enkel bild av en tallrik där man har lagt upp hur stor andel av varje typ av kost som man konsumera under en måltid: grönsaker, proteiner och kolhydrater till exempel.

Nu har Livsmedelsverket bestämt sig för att uppdatera den gamla modellen och har kommit med nya direktiv om hur den bör se ut. En av de stora skillnaderna är att man skurit ner rejält på kolhydratsandelen, det vill säga bröd, potatis och pasta, till förmån för frukt och grönt som nu upptar hela hälften av tallriken. Den äldre modellen uppdelade tallriken i tre lika stola andelar kolhydrater, proteiner och grönt och man menar på Livsmedelsverket att den förblir densamma för människor som motionerar mycket lugnt kan fortsätta med den, medan människor med stillasittande liv istället bör följa den nya modellen.

Utarbetandet av denna nya modell är en del av den pågående kampanjen mot fetma då även Svenskar drabbats av en oroande stor ”övervikts-trend”, vilket påverkar den allmänna hälsan.