Arbeta med livsmedel

Medan somliga drömmer om att bli nästa stora stjärnkock drömmer andra om att driva ett litet, mysigt pensionat. Allt fler drömmer också om ett liv på landet och att kunna vara självförsörjande på grönsaker, frukt, örter, ägg, med mera.

 

Det finns en rad lagar, regler och riktlinjer som är bra att ha koll på för den som vill arbeta med livsmedelshantering på ett eller annat sätt. Vi kommer dock att fokusera på sådana saker som Livsmedelsverket tittar på när de gör sina kontroller.

 

Tydliga mål och omfattande kontrollprojekt

Sveriges konsumenter ska kunna lita på att den mat som säljs, tillagas och äts innehåller kontrollerade och säkra ingredienser. Det behövs därför tydliga mål om livsmedelskontollerna ska vara verkningsfulla, samtidigt som det krävs gemensamma och omfattande kontrollprojekt för alla inblandade.

Huvudansvaret ligger på företagarna själva när det gäller kontroller och spridning av information. Livsmedelsverkets uppgift är att se till så att företagarna följer och uppnår lagstiftningens höga krav. Genom att sätta tydliga mål samt prioritera ger man företagarna förutsättningar för att göra rätt.

Kontrollerna gynnar alla

Att kontrollerna gynnar både livsmedelsföretagen och kunderna är en bonus. Som konsument kan man känna sig trygg med att leverantörerna väljer bra och kontrollerade livsmedel, eftersom de vet att de kommer att bli granskade.

För den som vill arbeta med att köpa in, tillreda, odla eller sälja livsmedel kan kvaliteten vara helt avgörande även av hälsoskäl. Exempelvis vet man att det finns livsmedel som är inflammationshämmande, vilket är välgörande för personer som lider av en ledsjukdom såsom artros i knä, axlar eller höfter. Många livsmedel är också rika på vitaminer och mineraler som är viktiga för vårt välmående.

Livsmedelsverkets mål för kontroller

– Verkningsfulla kontroller med fokus på riskområden

– Alla ska ha tillgång till säkert dricksvatten

– Ha uppsikt över mikrobiologiska och kemiska risker

– Distribuera tydlig och regelbunden information.

Livsmedelsverkets fokusområden

Dricksvatten

Dricksvatten klassas som ett baslivsmedel som alla ska ha tillgång till. Livsmedelsverket ska undersöka vilka eventuella kemiska och mikrobiologiska risker som kan uppstå vid distribution och beredning. Det kan till exempel finnas spår av ehec, listeria eller norovirus i vanligt dricksvatten, vilket kan orsaka allvarliga sjukdomar. Målet är att på ett tydligt och medvetet sätt kontrollera att livsmedelsföretagen har goda och hållbara strategier och rutiner för att upptäcka smittsamma ämnen.

Kemiska faror

Kemiska faror i livsmedel kan exempelvis vara tungmetaller, dioxin och PCB. Livsmedelsverket ska arbeta förebyggande för att eliminera risken för kemiska faror. I den processen är det extra viktigt med tydlig information och öppen kommunikation.

Säkerhet och trygghet

Korrekt och tydlig information leder till trygghet, vilket självklart gynnar såväl livsmedelsföretagen som konsumenterna. Uppgifter om livsmedlen ska verifieras, exempelvis ursprung och ingredienser, och kravet är att leverantörer och handlare ska ha underlag som visar att uppgifterna stämmer.

mts_best