Vem kontrollerar våra livsmedel?

När man går och handlar mat eller är ute och äter på restaurang så är det inte alltid så lätt att veta vad det är man egentligen stoppar i sig. Är äpplena fria från gifter, är köttet fullt av farliga ämnen, är vinet från ett område med rent vatten? Naturligtvis kan man inte ständigt sitta och grubbla på dessa saker ständigt och jämt, men faktum är att det då och då dyker upp “livsmedelsskandaler” där det visar sig att människor i god tro stoppat i sig matvaror som är rent skadliga. I Sverige har vi en statlig institution som heter Livsmedelsverket vars uppgift är att kontrollera den mat och dryck som konsumeras i landet.

Livsmedelsverket kallades förr i tiden för Statens Livsmedelsverk men bytte namn till det något enklare formen år 2001. Detta är en institution som tillhör näringsdepartementet och de anställda här sysslar konstant med att på olika sätt främja svenska konsumenter vad gäller allt de äter och dricker. Det kan handla om att kontrollera varor från gifter, att se till att matvaror verkligen innehåller det de påstår innehålla, att EUs direktiv följs och att bra information om näringslära kommer ut i landet.

Kontrollera varor
Som kontrollant för Livsmedelsverket så har man ständigt ett ansvar att se till att all mat och dryck, inklusive vatten, är fri från förbjudna toxiner och att deras näringsetiketter tydligt beskriver vad som finns i varorna och till vilken andel. Det kan handla om att fisk inte skall innehålla för höga halter av kvicksilver, att djur är friska före och efter slakt, och godis inte innehåller förbjudna färgämnen och och sockerfri produkter inte innehåller socker. Genom åren så har det skett olika skandaler vad gäller mat, som till exempel då det visade sig att Brittiska kor led av galna ko sjukan och sedan smittade dem som åt deras kött.

Förmedla näringslära
Att veta hur man skall äta, vad man bör inkludera i maten och vad man bör undvika, är också en av Livsmedelsverkets många uppgifter. Man har dels information på sin hemsida och man ger även ut information via broschyrer och böcker för att barn och vuxna skall äta rätt. Man organiserar också kurser och seminarier för till exempel lärare så att de i sin tur skall kunna undervisa rätt näringslära.

Krisberedskap
En aspekt av Livsmedelsverket som många säkert inte känner till är att man här också sysslar med kristberedskap. Detta innebär att man bland annat utarbetar planer och strategier för hur befolkningen skall kunna överleva om en kris inträffar. Ett konkret exempel är till exempel extrem torka där det plötsligt inte finns tillräckligt med vatten för alla. Här är det Livsmedelsverkets uppgift att uppmana folk att ransonera det lilla vatten de har liksom att förmedla alternativa källor till vätska medan krisen pågår.

mts_best